QuickMenu Template

Vil du være medlem af Eldur ?

Klubben er specifikt rettet mod ryttere og ejere af islandske heste.

 

 

Betaling af kontingent foregår via Sporti.

 

http://www.sporti.dk/

 

 Kontingentet for 2018 udgør:
 
 Basiskontingent: 250,00 (dækker 1-2 pers.)

 Derefter 125,00 pr person yderligere i familien

 

Det er vigtigt at skrive navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer, som ønsker at være medlem af klubben.

 Når du melder dig ind i Eldur, bliver du registreret med dit navn, din e-mail adresse, fysiske adresse, mobilnummer , køn og fødselsdato.

Oplysningerne bruges ifm medlemshåndtering, kontingentopkrævning, klubbens aktiviteter,og opfyldelse af lovkrav herunder folkeoplysningsloven

Ved udmeldelse vil alle oplysninger blive slettet.

 

 

 

Regnr. 1551   kontonr. 5585368

 Hvis du af en eller anden grund ikke modtager en mail fra Sporti vedrørende kontingentbetalingen, så kan du betale direkte på klubbens konto: