QuickMenu Template

 

 

 

Eldurs klubblad hedder "Eldur Nyt" og udkommer ca. 4 gange om året med omtale af klubbens aktiviteter, reporttager fra afholdte arrangementer, artikler og lignende.
 Redaktøren modtager meget gerne indlæg til bladet.

 

 

 

Islænderklubben Eldur